Visjon og verdier

Vi skal gjøre hverdagen bedre:

Vår visjon:
  • gjennom å sikre ivaretakelse av menneskeverd og integritet
  • gjennom å sikre at vårt tilbud er tilpasset den enkeltes behov
  • gjennom god ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet
 

Viktige verdier for oss er:


Respekt - Kreativitet - Fleksibilitet