Visjon og verdier

"Vi skal gjøre hverdagen bedre"

Vår visjon:

  1. gjennom å sikre ivaretakelse av menneskeverd og integritet
  2. gjennom å sikre at vårt tilbud er tilpasset den enkeltes behov
  3. gjennom god ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet

Viktige verdier for oss er:

Respekt - Kreativitet - Fleksibilitet