Utredningsverktøy

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helseUnder denne linken til Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, finner du en del informasjon om hvilke verktøy og skjema som kan brukes i kommunehelsetjenesten i utredning og diagnostisering.

"Klikk her for utredningsverktøy."

OBS - demens skjema

Vurderingsskjema for eldre med mental svikt og demens. Skjemaet er beregnet for bruk i institusjon og åpen omsorg.

Velg dokumentet på høyre side, eller:


Klikk deg inn på denne lenken for skjemaet.


Hjelpemetode

Det anbefales at et utfyllt OBS-skjema fører til en tilrettelagt hjelpemetode:

En individuelt tilpasset skriftlig plan over konkrete miljøtiltak i forhold til utfordrende atferd, personlig hygiene, måltider, kommunikasjon, aktivitet og hvile.

OBS-demensskjema