De ti tidlige tegn på demens

Listen nedenfor er laget av Alzheimer-foreningen i USA og er en oversikt over vanlige tegn på sykdommen. Hvis du har lagt merke til noen av disse symptomene hos noen du kjenner, bør han eller hun oppsøke lege for en grundig undersøkelse.

1. Hukommelsestap som påvirker arbeidsevnen

Det er normalt å glemme et gjøremål, en tidsfrist eller navnet til en kollega. Men hyppige glemsomhet eller uforklarlig forvirring hjemme eller på arbeidsplassen kan være et tegn på at noe er galt.

2. problemer med å utføre vanlige oppgaver

Folk som har det travelt, kan glemme detaljer. f.eks. hender det at man lar noe stå på komfyren litt for lenge el. at man glemmer å servere noe av tilbehøret til et større måltid. Personer med demens kan lage et måltid, men glemme å severe det, og til og med glemme at de har laget mat.

3. Språkproblemer

Alle mennesker har av og til problemer med å finne de riktige ordene. En person med demens kan glemme helt enkle ord, el. bruke ord som er meningsløse i sammenhengen, slik at setningen blir vanskelig å fortså.

4. Desorientering i forhold til tid og sted

Det er normalt å være i tvil om hvilken ukedag det er el. hva en skulle ha kjøpt i butikken. Personer med demens kan gå seg bort i sitt eget nabolag, uten å vite hvor de er, hvordan de kom dit, eller hvordan de skal finne veien tilbake til sitt eget hjem.

5. Svekket dømmekraft

Det er vanlig å feilberegne og f.eks. ikke ta med en genser eller jakke på en kjølig kveld. En person med demenssykdom kan gå i butikken med badekåpe, el. ha på en tykk genser på en varm dag.

6. Problemer med abstrakt tenkning

Det kan være vanskelig nok for mange å håndtere alle sider ved personlig økonomi. For en person med demens kan det være helt umulig å forstå tall og foreta enkle regnstykker.

7. Feilplassering av gjenstander

Alle mennesker roter bort nøkler og lommebøker fra tid til annen. En person med demens kan legge gjenstander på fullstendig gale steder: Strykejern i kjøleskap og armbåndsur i sukkerkoppen. De har ingen forklaring på hvorfor tingene ble plassert der.

8. Forandringer i humør og adferd

Alle opplever svingninger i stemningsleie. Det er en del av å være menneske. Personer med demens har en tendens til å vise tegn til raskere svingninger, uten noen åpenbar årsak.

9. Adferdsforandringer

Det er ikke uvanlig å endre seg til en viss grad etter hvert som man blir eldre. En person med demenssykdom kan gjennomgå en dramatisk forandring i væremåte, enten plutselig eller over lengre tid. En person som tidligere var ubekymret og sorgløs kan bli sint, mistenksom eller engstelig.

10. Tap av initiativ

Det er normalt å gå lei av husarbeid, jobb el. sosial omgang. De fleste vil imidlertid opprettholde en interesse for slike aktiviteter, og kanskje etter hvert få tilbake gnisten. En person med demens forblir uinteressert og uengasjert i mange tidligere aktiviteter.Informasjonskilde: Nasjonalforeningen for folkehelsen