Strategisk plan

Det er utarbeidet en Strategisk plan for 2020-2023 for N.K.S. Kløveråsen as.

Klikk deg inn på linken for å se vår Strategisk plan 2020-2023