Linker

Her finner du noen linker til andre aktuelle internettsider.

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt kompetansetjeneste for aldring og helse
N.K.S. Kløverinstitusjoner AS
NKS Olaviken - Aldepsykiatrisk sykehus
Octopus - demensbutikken
Demensplan 2015
Demens og rettigheter (Hdir)
Demensinfo
Fagnett demens