KURS I HUKOMMELSESTIMULERENDE TERAPI – HST

Kurset er fulltegnet, men meld deg på og stå på venteliste. Blir det mange nok, arrangeres et kurs til. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Legg i kalender Tittel KURS I HUKOMMELSESTIMULERENDE TERAPI – HST Kursstart 19. mars 2020 Varighet 6 timer Påmelding 18.03.2020 23:59 Les mer Meld meg på

19. mars 2020

Kurset er fulltegnet, men meld deg på og stå på venteliste. Blir det mange nok, arrangeres et kurs til.

19. mars 2020, arrangerer Kløveråsen i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Kurs i hukommelsestimulerende terapi.

Velkommen på kurset der du kan lære en metode for å bruke ulike aktiviteter og for å stimulere hukommelse og kognisjon hos personer med mild og moderat grad av demens/kognitiv svikt.

HST bygger på «Cognitive Stimulation Therapy – CST» som er en evidensbasert metode utviklet i England og som har vist seg å ha effekt på hukommelse og generell livskvalitet hos personer med demens. HST benytter ulike aktiviteter for systematisk å stimulere kognisjonen hos personer med mild og moderat grad av demens/kognitiv svikt.

HST tenkes inn som en del av det eksisterende tilbudet ved dagaktivitetssenteret/institusjonen.

Kurset baserer seg på boken: Hukommelsesstimulerende terapi, utgitt av Universitetsforlaget i 2018. Boken inngår som kursmateriell og sendes deltakerne før kursstart.

Vi anbefaler at minst to ansatte fra hver avdeling som melder seg til opplæringen, da det kreves to gruppeledere for å gjennomføre de to ukentlige sesjonene à 45 minutter.

HST-behandling kan gjennomføres av alle som arbeider med personer med demens; omsorgsarbeidere, miljøpersonale, aktivitører, ergoterapeuter, sykepleiere, leger og psykologer.

Pris: kr. 2300,-
Dette inkluderer kursmateriell, kaffe / te og enkel lunsj.

Det er plass til 24 deltagere på dette kurset.
Viktig å være tidlig for å sikre seg plass. Først til mølla!

Ved avbestilling etter 19.02.20 refunderes ikke kursavgift. Avmelding må gjøres skriftlig til: post@kloverasen.no 

Ved spørsmål, ta kontakt med:
Hilde Finstad, Susanne Eriksen, Klaus Amundsen eller Bodil Olsen

Tlf: 75 55 16 10

All påmelding skjer via vår hjemmeside: kloverasen.no

Praktisk informasjon

Les mer i invitasjonen i vedlegget under.

Kursplan

Kursstart 19. mars 2020 Dag 1 10:00-16:00 (torsdag 19.03) Varighet 6 timer Instruktør Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse Ansvarlig Bodil Olsen Pris kr 2.300,- Bindende påmelding Ja Påmelding 18.03.2020 23:59 Legg i kalender