w

KURS I HUKOMMELSESSTIMULERENDE TERAPI – HST

Vil du lære et nytt aktivitets- og behandlingstilbud til personer med kognitiv svikt/demens? Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig Tittel KURS I HUKOMMELSESSTIMULERENDE TERAPI – HST Kursstart 26.11.2019 10:00 Varighet 6 timer Påmelding 18.10.2019 23:59 Ledig 20 av 24 ledig Les mer Meld meg på

26.11.2019 10:00
Meld meg på
26.11.201910:00 Klaus Amundsen

Velkommen på kurset der du kan lære en metode for å bruke ulike aktiviteter og for å stimulere hukommelse og kognisjon hos personer med mild og moderat grad av demens/kognitiv svikt.

HST bygger på «Cognitive Stimulation Therapy – CST» som er en evidensbasert metode utviklet i England og som har vist seg å ha effekt på hukommelse og generell livskvalitet hos personer med demens. HST benytter ulike aktiviteter for systematisk å stimulere kognisjonen hos personer med mild og moderat grad av demens/kognitiv svikt.

HST tenkes inn som en del av det eksisterende tilbudet ved dagaktivitetssenteret/institusjonen.

Kurset baserer seg på boken: Hukommelsesstimulerende terapi, utgitt av Universitetsforlaget i 2018. Boken inngår som kursmateriell og sendes deltakerne før kursstart.

Vi anbefaler at minst to ansatte fra hver avdeling som melder seg til opplæringen, da det kreves to gruppeledere for å gjennomføre de to ukentlige sesjonene à 45 minutter.

HST-behandling kan gjennomføres av alle som arbeider med personer med demens; omsorgsarbeidere, miljøpersonale, aktivitører, ergoterapeuter, sykepleiere, leger og psykologer.

Pris: kr. 2300,-
Dette inkluderer kursmateriell, kaffe / te og enkel lunsj.

Det er plass til 24 deltagere på dette kurset.
Viktig å være tidlig for å sikre seg plass. Først til mølla!

Ved avbestilling etter 18.10.19 refunderes ikke kursavgift.

Ved spørsmål, ta kontakt med:
Hilde Finstad, Susanne Eriksen, Klaus Amundsen eller Bodil Olsen

Tlf: 75 55 16 10

All påmelding skjer via vår hjemmeside: kloverasen.no

Praktiske opplysninger

Les mer i invitasjonen i vedlegget under.

Kursplan

Kursstart 26.11.2019 10:00 Varighet 6 timer

Tirsdag 26.11: 10:00 - 16:00

Instruktør Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse Ansvarlig Klaus Amundsen Pris 2300.- Bindende påmelding Ja Påmelding 18.10.2019 23:59 Ledig 20 av 24 ledig