Info om demens

Demens er en fellesbetegnelse på en gruppe hjernesykdommer som kjennetegnes ved hukommelsessvikt, sviktende handlingsevne, sviktende språkfunskjon, personlighetsendring, endring av adferd og sviktende funksjonsevne i forhold til dagliglivets funksjoner.

Det finnes ca. 65 000 personer med demens i Norge. Forekomsten øker med stigende alder. Det er omlag 9000 nordmenn som rammes hvert år, de fleste er over 65 år.
Alzheimer sykdom er den vanligste formen for demens, og rammer mellom 50 - 60 % av de som blir syke. Tilstanden fører til redusert evne til å ta omsorg for seg selv.
Nasjonal kompetansetjeneste for demens, 2003

Her finner du en link til Nasjonalforeningen for folkehelsen. Der finner du god informasjon om demenssykdom.
Blant annet kan du lese om de 10 tidlige tegn for demens, ulike demensformer og ellers annen informasjon til både deg som har fått en demenssykdom og til pårørende.

Se på nettsiden til nasjonalforeningen for mer info.

På Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og Helse sin nettside finner du en brosjyre "Hva er demens". Klikk deg inn på denne linken for nedlasting av denne brosjyren.

"Hva er demens"