Kurs og seminarer våren 2023

Her finner du en oversikt over vårens planlagte kurs og seminarer i regi av Kløveråsen for våren 2023.
Sett av datoer i din kalender.

Våren 2023

Kurs / seminar
Dato
Innhold
For hvem
Utredningskurs
21.-22. mars

Kurset går over to dager og gir en grunnleggende innføring i bruken av det reviderte verktøyet for basal utredning i kommunehelsetjenesten. Kurset tar for seg basal utredning av demens, først og fremst hos hjemmeboende, men også hos personer som bor på sykehjem.

Hukommelsesteam, personer som jobber med utredning i kommunene,  Leger, Ansatte i spesialisthelsetjenesten m fl.

Hukommelsesteam-ledersamling
17.-18. april Program kommer Ledere i hukommelsesteamene
Digitale
nettverks-samlinger 
Uke 7 Innkalling kommer Hukommelsesteam i de ulike nettverkene.
Kløveråsen-seminaret 
22.-23. mai Program kommer Ansatte i kommunen som jobber med personer med demens, spesialisthelsetjeneste, leger m.fl.

Kognitiv stimuleringsterapi
6.juni KST bygger på «Cognitive Stimulation Therapy – CST» som er en evidensbasert metode utviklet i England og som har vist seg å ha effekt på hukommelse og generell livskvalitet hos personer med demens. KST benytter ulike aktiviteter for systematisk å stimulere kognisjonen hos personer med mild og moderat grad av demens/kognitiv svikt Ansatte i dagaktivitetssenter, institusjon, aktivitører m fl. Vi anbefaler at minst to ansatte fra hver avdeling melder seg på til opplæringen, da det kreves to gruppeledere for å gjennomføre de to ukentlige sesjonene à 45 minutter.