Demensomsorgens ABC

Et flott og rimelig tilbud til kompetanseheving i kommunene.
Her finner du oversikt over planlagte ABC-seminarer.

ABC-opplæringen er virksomhetsintern kompetanseutvikling for helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Opplæringen omfatter ABC-permer på ulike fagområder, tverrfaglige ABC-grupper og halvårlige fagseminar.

Mer enn 30 000 ansatte i over 400 kommuner gjennomgått studiemateriellet for Demensomsorgens ABC eller Eldreomsorgens ABC.

I Demensplan 2025 videreføres ABC-opplæringen:

«Helse- og omsorgsdepartementet vil videreutvikle og spre Demensomsorgens ABC og Miljøbehandlingens ABC til ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Målet er å styrke kompetansen om demens hos ansatte i sektoren.»

Dette er et rimelig tiltak for kommunene. Det er lave kostnader knyttet til denne opplæringen.

Oversikt over seminarer Høsten 2022:

Dato Sted Perm Seminar nr.
30.08.22 Digitalt seminar 3 2 1
05.09.22 Kjøpsvik 1 1
08.09.22 Sandnessjøen, psyk sykd. 1 2
15.09.22 Steigen gr.1 2 1
16.09.22 Steigen gr.2 2 1
19.09.22 Meløy 1 1
22.09.22 Vesterålen 2 2
29.09.22 Evenes 1 2
05.10.22 Narvik gr.1 2 2
06.10.22 Narvik gr.2 2 2
07.10.22 Digitalt seminar 4 2 2
19.10.22 Vefsn gr.1 2 1
20.10.22 Vefsn gr.3 2 1
24.10.22 Hamarøy 1 2
07.11.22 Vågan 2 1
16.11.22 Sømna 2 1
30.11.22 Værøy gr.1 2 1
01.12.22 Værøy gr.2 2 1

Ta kontakt for mer informasjon og avtaler:

Demensomsorgens ABC kontaktskjema

Les mer om dette:

Informasjon om demensomsorgens ABC

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Info digitale seminar