Demensomsorgens ABC

Et flott og rimelig tilbud til kompetanseheving i kommunene.
Her finner du oversikt over planlagte ABC-seminarer.

ABC-opplæringen er virksomhetsintern kompetanseutvikling for helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Opplæringen omfatter ABC-permer på ulike fagområder, tverrfaglige ABC-grupper og halvårlige fagseminar.

Mer enn 30 000 ansatte i over 400 kommuner gjennomgått studiemateriellet for Demensomsorgens ABC eller Eldreomsorgens ABC.

I Demensplan 2025 videreføres ABC-opplæringen:

«Helse- og omsorgsdepartementet vil videreutvikle og spre Demensomsorgens ABC og Miljøbehandlingens ABC til ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Målet er å styrke kompetansen om demens hos ansatte i sektoren.»

Dette er et rimelig tiltak for kommunene. Det er lave kostnader knyttet til denne opplæringen.

Oversikt over seminarer Våren 2023:

Dato Sted Perm Seminar nr.
07.02.23 Hamarøy 2 1
09.02.23 Digitalt seminar 1 1 1
20.02.23 Steigen gr. 1 2 2
21.02.23 Steigen gr. 2 2 2
23.02.23 Vågan 2 2
07.03.23 Meløy 1 2
14.03.23 Vefsn gr.1 2 2
15.03.23 Vefsn gr.2 2 2
27.03.23 Evenes 2 1
28.03.23 Kjøpsvik 1 2
30.03.23 Digitalt seminar 2 1 2
24.04.23 Værøy gr.1 2 2
25.04.23 Værøy gr.2 2 2
Sømna 2 1

Det planlegges også digitale møter for alle ABC-kontakter i løpet av uke 5 (2023). Er du ABC-kontakt og mangler informasjon, ta snarlig kontakt med oss. 

Ta kontakt for mer informasjon og avtaler:

Demensomsorgens ABC kontaktskjema

Les mer om dette:

Informasjon om demensomsorgens ABC

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Info digitale seminar