Demensomsorgens ABC

Et flott og rimelig tilbud til kompetanseheving i kommunene.
Her finner du oversikt over planlagte ABC-seminarer.

ABC-opplæringen er virksomhetsintern kompetanseutvikling for helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Opplæringen omfatter ABC-permer på ulike fagområder, tverrfaglige ABC-grupper og halvårlige fagseminar.

Mer enn 30 000 ansatte i over 400 kommuner gjennomgått studiemateriellet for Demensomsorgens ABC eller Eldreomsorgens ABC.

I Demensplan 2025 videreføres ABC-opplæringen:

«Helse- og omsorgsdepartementet vil videreutvikle og spre Demensomsorgens ABC og Miljøbehandlingens ABC til ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Målet er å styrke kompetansen om demens hos ansatte i sektoren.»

Dette er et rimelig tiltak for kommunene. Det er lave kostnader knyttet til denne opplæringen.

Oversikt over seminarer Sommeren/høsten 2023:

Dato Sted Perm Seminar nr.
01.06.23 Sømna 2 1
28.08.23 Meløy 2 1
29.08.23 Rødøy gr. 1 1 1
30.08.23 Rødøy gr. 2 1 1
  Digitalt seminar 3 2 1
  Hamarøy 2 2
  Evenes 2 2
  Kjøpsvik 2 1
  Digitalt seminar 4 2 2
  Sortland 1 2
19.10.23 Sandnessjøen 1 1
       
       
       
       
       
       
       

 

Det planlegges også digitale møter for alle ABC-kontakter i januar/februar hver år. Er du ABC-kontakt og mangler informasjon, ta kontakt med oss. 

 

Ta kontakt for mer informasjon og avtaler:

Demensomsorgens ABC kontaktskjema

Les mer om dette:

Informasjon om demensomsorgens ABC

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Info digitale seminar