Demensomsorgens ABC

Et flott og rimelig tilbud til kompetanseheving i kommunene.

23.06.201610:04 Klaus Amundsen

ABC-opplæringen er virksomhetsintern kompetanseutvikling for helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Opplæringen omfatter ABC-permer på ulike fagområder, tverrfaglige ABC-grupper og halvårlige fagseminar.

Mer enn 30 000 ansatte i over 400 kommuner gjennomgått studiemateriellet for Demensomsorgens ABC eller Eldreomsorgens ABC.

I Demensplan 2025 videreføres ABC-opplæringen:

«Helse- og omsorgsdepartementet vil videreutvikle og spre Demensomsorgens ABC og Miljøbehandlingens ABC til ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Målet er å styrke kompetansen om demens hos ansatte i sektoren.»

Dette er et rimelig tiltak for kommunene. Det er lave kostnader knyttet til denne opplæringen.

Ta kontakt for mer informasjon og avtaler:

Demensomsorgens ABC kontaktskjema

Les mer om dette:

Informasjon om demensomsorgens ABC

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse