AVLYST!! Dagskurs i Kognitiv stimuleringsterapi 26.10.22

Kurset er avlyst

Dagskurs i Kognitiv stimuleringsterapi

Link til påmelding 

Dato: 26. oktober 2022

Tid: 08.30-15.00

Sted: Kløversenteret i Bodø (På Kløveråsen)

Påmeldingsfrist: 1. oktober 2022

Maks antall deltakere: 24 stk

Dagkurs á 6 timer

Fagområder Demens

Kompetanse Kurset søkes godkjent for spesialitetene i klinisk sykepleie. Andre faggrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter gjennomgått kurs

Pris 2 400,- kr inkl. kursmateriell

Hva er kognitiv stimuleringsterapi i gruppe?

Kognitiv stimuleringsterapi er en evidensbasert gruppeintervensjon utviklet i Storbritannia for å bedre kognitiv funksjon og livskvalitet hos personer med mild til moderat grad av demens. Metoden har vist like god effekt som demenslegemidlene som fantes på markedet i 2003 (Spector m.fl. 2003).

Gruppebasert kognitiv stimuleringsterapi tilbyr hjernetrim på en systematisk måte, og inneholder tall-oppgaver, ordleker, kreative oppgaver, resonneringsoppgaver og spill. Det er anbefalt å ha 5-8 gruppedeltakere med to gruppeledere. Metoden kan brukes på dagaktivitetssentra, omsorgsboliger og sykehjem og kan være et godt egnet tilbud til hjemmeboende personer med demens.

Manualene

Den første manualen inneholder 14 sesjoner á 45 minutter. Sesjonene anbefales gjennomført to ganger per uke. Den andre manualen (vedlikeholdsprogram) inneholder 24 sesjoner som kan gjennomføres ukentlig.

Aldring og helse anbefaler at minst to fra hver arbeidsplass deltar på kurset som består av teori, praktiske øvelser og refleksjon, slik at det blir praktisk mulig å starte opp en gruppe straks etter kursdeltakelsen.

De som har gjennomført kurset får tilgang til materialer via en egen nettside, og de får invitasjon til å delta i et tverrfaglig nettverk for gruppeledere i kognitiv stimuleringsterapi.