w

HUKOMMELSESTIMULERENDE TERAPI – HST

Invitasjon til å delta på dagskurs 13 og 14. oktober 2020 om:
Hukommelsesstimulerende terapi – HST. Delta en av dagene.

15.09.202009:42 Klaus Amundsen

Vil du lære et nytt aktivitets- og behandlingstilbud til personer med kognitiv svikt/demens?

 

Det arrangeres samme kurs to påfølgende dager.

Delta 13. eller 14.10.20, kl. 08:30 – 15:00

Les mer og meld deg på:

Delta 13.10.20

Delta 14.10.20

Kort påmeldingsfrist