w

Kløveråsen åpner igjen

Oppstart etter Covid 19 - tiltak.

Kløveråsen har åpnet igjen 11.mai 2020.
01.01.197000:00 Klaus Amundsen

Både poliklinikk og sengepost tar imot pasienter fra 13.mai.

Kløveråsen tar imot henvendelser angående undervisning og veiledning. 

Vi starter opp med opplæring i forhold til demensomsorgens ABC, VIPS og TID modellen, 

samt kurs etter bestilling til høsten. 

Dette til orientering.