w

Kløveråsen åpner igjen


Oppstart etter Covida - tiltak.

Kløveråsen har åpnet igjen 11.mai 2020.
01.01.197000:00 Klaus Amundsen

Både poliklinikk og sengepost tar imot pasienter fra 13.mai.

All utadrettet virksomhet er foreløpig avlyst.

Det planlegges for at kurs og opplæring kan foregå på digitale plattformer.

Nærmere avtaler vil bli gjort med kommunene.

Dette til orientering.