Kløveråsenseminaret 2022

Kløveråsenseminaret 30. - 31. mai 2022.

23.02.202018:57 Klaus Amundsen

Kløveråsenseminaret vil bli arrangert på Thon Nordlys hotell 30. - 31. mai.

Programmet er nå klart og invitasjonen ligger på høre side som en PDF.

Sett av datoene til god faglig oppdatering, nettverksbygging og endelig en mulighet til å møtes.

Link til påmelding: KLIKK HER

Også i år har vi vært så heldig å få med oss dyktige og spennende forelesere.

Blandt andre:

RANDI KVEINE er cand.mag., sosionom, pedagog og artist. Dette er hennes tredje bok. Hun er foredragsholder om kommunikasjon og endringsledelse

GISLE ERLIEN er arkitekt og byplanlegger, med ledererfaring fra flere ulike virksomheter. Han er også artist og foredragsholder

Sammen har Kveine og Erlien skrevet boka «PÅRØRENDESJOKKET – GPS for alzheimerpårørende», basert på deres erfaring gjennom 12 år som nærmeste pårørende til Gisles lillesøster. Boka har fått stor oppmerksomhet i mediene. De har også utviklet et kompetanseprogram i pårørendefokus for ansatte i demensomsorgen. Programmet gir konkret kunnskap om oppgaver og utfordringer for pårørende, og trening i bruk av tverrfaglige kommunikasjonsnøkler for å styrke dialog og samarbeid med pårørende. Boka blir brukt som kursbok i deres kompetanseprogram og blir vil bli solgt på konferansen. 

Invitasjon og program