w

KURS I HUKOMMELSESTIMULERENDE TERAPI – HST

19. mars 2020, arrangerer Kløveråsen i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Kurs i hukommelsestimulerende terapi.

15.11.201912:57 Klaus Amundsen

Les mer og meld deg på HER