Eiere og historikk

Kløveråsen utrednings- og kompetansesenter eies og drives i regi av Norske Kvinners Sanitetsforening, Nordland Fylke. Driften av Kløveråsen finansieres ved driftsavtale med Helse Nord RHF.

Eiere
Historikk:

Kløveråsen åpnet i 1975 som psykiatrisk sykehjem og i 1991 ble det omgjort til et utrednings- og kompetansesenter for personer med demens i Nordland fylket.

Kløveråsen blir aksjeselskap:

Fra 01.01.09. ble driften ved Kløveråsen overført til eget aksjeselskap.Det nye navnet er nå: N.K.S. Kløveråsen as. 

Selskapet ble stiftet den 10.10.08. av Norske Kvinners Sanitetsforening Nordland fylke.Selskapets virksomhet skal fortsatt være spesialisert utredning, diagnostisering og behandling av demens, samt undervise, veilede og være rådgivere for pårørende, helsepersonell og planleggere.

Selskapet skal ikke ha erverv som formål, og selskapets midler skal kun benyttes i selskapets virksomhet, videreutvikling av virksomheten og annen virksomhet av sosial eller allmenngyldig eller veldedig kararakter.

Virksomheten skal preges av det verdisyn sanitetskvinnene og sanitetsforeningen i fylket står for.