Demenslinje

Nasjonalforeningen for folkehelsen har opprettet en demenslinje som er et tilbud som er åpent for alle med spørsmål om demens. Her får du viktig informasjon om behandling og omsorg for demente og deres pårørende.


Er du pårørende til en dement, eller er du bekymret for om du selv begynner å bli dement, kan du ringe Demenslinjen. Det er helt greit å kontakte oss uten å oppgi navn. På Demenslinjen treffer du kvalifiserte helsepersonell med taushetsplikt.
Vi sender deg gjerne informasjon om demens, og gir råd for hvor du kan henvende deg for hjelp og støtte.


Tlf: 23 12 00 40
Mandag til fredag kl 09.00 - 15.00