Avdelingene

N.K.S. Kløveråsen AS består av:

Undervisningsavdelingen

Hovedmålet er å gi undervisning, råd og veiledning til pårørende, helsepersonell og studenter. Avdelingen bistår også arkitekter, planleggere og prosjektansvarlige i forhold til utbygging av botilbud til personer med demens.

Utredningsavdelingen

Avdelingen skal utrede og behandle personer med demens og utrede personer der det er tvil om diagnose. I tillegg gi råd og veiledning til pårørende og helsepersonell

Hukommelsesklinikk / Alderspsykiatrisk poliklinikk

Poliklinikken tilbyr utredning og behandling til personer med demenssykdommer. Poliklinikken skal også gi tilbud til eldre over 65 år med psykiske lidelser.