Kløveråsenseminaret 2023

Kløveråsenseminaret 22. - 23. mai 2023.
Kompendier/Presentasjoner

Her kommer linker til kompendiene fra seminaret.

De blir lagt ut fortløpende etter at vi har fått dem tilgjengelig fra foreleserne.

Foredragstittel Foredragsholder Presentasjon
Demensomsorgen i Nordland Kristin Gåre Demensomsorgen_i_nordland.pdf
Eldre og seksuell helse Janne Bromseth Eldre_og_seksuell_helse.pdf
Polyfarmasi i geriatrien Margareth Kristiansen Polyfarmasi_i_geriatrien.pdf
Alkohol i eldre år Anne-S. Helvik Ikke tilgjengelig
Tannhelse hos personer med demens Lars Martin Berg Munnhelse_og_demens.pdf
Musikkens betydning for personer med demens Kristine Gustavsen Madsø Musikkens_betydning_for_personer_med_demens.pdf
Nytt fra demensplan 2025 Berit Kvalvaag Grønnestad Nytt_fra_demensplan_2025.pdf
Hvordan møte, forstå og kommunisere med personer med utfordrende adferd? Margit Måsø Hvordan møte, forstå og kommunisere med personer med utfordrende adferd?
Hvordan ivareta personale i møte med pasientene som har utfordrende adferd? Kim Magnussen og
Jonny Bakkejord
Ivareta personale_utfordrende adferd.pdf
Palliasjon og smerter ved demens Klaus Amundsen Demens__og_palliasjon__rev_2023.pdf
Døden og ivaretakelse av pårørende Odd Eidner Ikke tilgjengelig

 

Kløveråsenseminaret ble arrangert på Quality Ramsalt hotell 22. - 23. mai.

Programmet vi hadde ligger på høre side som en PDF.

Også i år har vi hatt med oss mange engasjerte og gode faglige forelesere.

 

Program