STYRETS ARBEIDSPLAN

N.K.S. KLØVERÅSEN AS 2021

Møteplan 

Fastsatt i styremøte: 8.desember 2020
Gjelder perioden: 2021

Møteplanen  Dato  Tema
Møte 1 Tirsdag 23. mars 2021
Kl 15 -17 på Kløveråsen
Årsregnskap
Styrets årsberetning.
Budsjett 2021
Ytelsesavtalen 2021
Tertiærrapport 3.tertial 2020
Møte 2 Tirsdag 25.mai 2021
Kl 15 -17 på Kløveråsen
Revisors beretning
Regnskapsrapport 1.kvartal 2021
Tertiærrapport 1.tertial 2021
Rapport fra ledelsens gjennomgang
Generalforsamling 15.juni 2021 kl 13-14 på
Kløveråsen
Generalforsamling
Møte 3 Tirsdag 28.september 2021
Kl 15 -17 på Kløveråsen
Rapport fra generalforsamlingen
Halvårsregnskap 2021
Tertiærrapport 2.tertial 2021
Møte 4 Tirsdag 7.desember 2021
Kl 15 -17 på Kløveråsen
Regnskapsrapport 3.kvartal 2021
Ytelsesavtalen 2022
Budsjett 2022
Styrets arbeidsplan 2022
Gjennomgang av vedtektene
Evaluering av styret/ daglig leder