Ledergruppen

12.03.202109:03 Klaus AmundsenLedergruppen

Liv Herder Direktør
Bodil Skaar Olsen Avdelingsleder Hukommelsesklinikken
Solbjørg Hansen Avdelingssykepleier Utredningsavdelingen

Styret


NKS Kløveråsen as er eiet av NKS Nordland.
Generalforsamlingen velger representanter til styret.
Det er tilsammen 5 representanter og 2 vara representanter i styret.
Fra ansatte velges en representant, en observatør samt en vararepresentant.
På generalforsamlingen 16.juni 2020 ble følgende valgt:

Knut Ellefsen Leder
Berit Johansen Nestleder
Liv Johansen
Eva Irgens
Gøril Ursin
Ellis-Merete Larsen Skagstad Vara
Marianne Halvorsen Vara
Gro Solvang Sæbø Ansatt representant
Bent Karlsen Observatør
Janne Vollan Vara