LedergruppenLedergruppen

Liv Herder Direktør
Bodil Skaar Olsen Avdelingsleder Hukommelsesklinikken
Mona Skarvik Avdelingssykepleier Utredningsavdelingen

Styret


NKS Kløveråsen as er eiet av NKS Nordland.
Generalforsamlingen velger representanter til styret.
Det er tilsammen 5 representanter og 2 vara representanter i styret.
Fra ansatte velges en representant, en observatør samt en vararepresentant.
På generalforsamlingen 15.juni 2021 ble følgende valgt:

Berit Johansen Leder
Liv Johansen Nestleder
Eva Irgens Medlem
Marita Norum Medlem
Anne Solsem Vara
Solbjørg Hansen Ansatt representant
Lillian Svartsund Observatør
Klaus Amundsen Vara