Ledergruppen

12.03.202109:03 Klaus AmundsenLedergruppen

Liv Herder Direktør
Bodil Skaar Olsen Avdelingsleder Hukommelsesklinikken
Mona Skarvik Avdelingssykepleier Utredningsavdelingen

Styret


NKS Kløveråsen as er eiet av NKS Nordland.
Generalforsamlingen velger representanter til styret.
Det er tilsammen 5 representanter og 2 vara representanter i styret.
Fra ansatte velges en representant, en observatør samt en vararepresentant.
På generalforsamlingen 15.juni 2021 ble følgende valgt:

Knut Ellefsen Leder
Berit Johansen Nestleder
Liv Johansen Medlem
Eva Irgens Medlem
Marianne Halvorsen Medlem
Ellis-Merete Larsen Skagstad Vara
Marita Norum Vara
Solbjørg Hansen Ansatt representant
Lillian Svartsund Observatør
Klaus Amundsen Vara