Kløveråsenseminaret 2019

Presentasjoner og evalueringsskjema for Kløveråsenseminaret 2019.

Her er link til evalueringsskjema for Kløveråsenseminaret 2019:

Evalueringsskjema


Her finner du presentasjonene:

Samtykke

De ulike demenssykdommer

Demens og palliasjon

Hva skjer i hjernen ved demens

Utfordringer i forhold til menneskerettigheter

Menneskerettigheter ved demens

Deltagelse og inklusjon i samfunnet