Lyse utsikter for behandling av demens

Forsker og nevrologiprofessor Tormod Fladby har bidratt med banebrytende og ny kunnskap om demenssykdommer.