NKS Kløveråsen 40 år, 1975 - 2015

Det er 40 år siden NKS Nordland etablerte Kløveråsen som et psykiatrisk sykehjem med 30 plasser.

Offisiell åpning var 8. november i 1975, og de første pasientene ble tatt imot 11. november. Kløveråsen ble drevet med fylkeskommunal støtte.

Fra 1993 har Kløveråsen vært drevet som et utrednings og kompetansesenter. 

Kløveråsen har i dag driftsavtale med HelseNord RHF, og er en del av spesialisthelsetjenesten.

Fra venstre: Vigdis Eriksen, Torill Welde

Jubileet ble feiret den 6. november med fagseminar og lunch. To av de ansatte ble hedret med Norges Vel's medalje for lang og tro tjeneste. Det er Vigdis Eriksen, ansatt i 40 år, og Torill Welde, ansatt i 35 år, begge hjelpepleiere.

Fra venstre: Styreleder Elin Sommerli, Vigdis Eriksen, Torill Welde, Direktør Liv Herder, Fylkesleder NKS Nordland Anne Joakimsen.