Presentasjoner fra Kløveråsenseminaret 2015

Presentasjoner

Her finner du presentasjonene fra forelesningene som ble gitt under Kløveråsenseminaret 2015:

Demensplan 2015 og veien videre
Vergemålsordningen
Demens og paliasjon
Legemidler til personer med demens
Demens og depresjon
Refleksjonsveiledning
Aktivitetsvenn
Hvordan skape motivasjon