Våre tjenester

N.K.S. Kløveråsen AS skal bistå kommunene i fylket med spesialisthelsetjeneste innenfor demensomsorgen.

Vi er i kontinuerlig utvikling innenfor demensomsorgen, og styrer våre arbeidsoppgaver utfra kommunenes behov og problemstillinger.


Kløveråsen har følgende tilbud:
Utredning/diagnostisering

Utredning skjer både på Kløveråsen, ved vurderingsopphold fra 2 - 8 uker, og i kommunene ved besøk på pasientens hjemsted/institusjon.

Hukommelsesklinikk / Alderspsykiatrisk poliklinikk

Driver utredning og behandling og har åpningstid man - fre 08.00 - 15.30

Konsulenttjenester

Det gis veiledning til kommunens helsepersonell vedrørende enkeltpasienter. Generell veiledning gis angående fysisk miljø, og hvordan tilrettelagte boformer bør utformes og drives.

Undervisning

Undervisning skjer både eksternt og internt. Kurs holdes for pårørende til personer med demens, ulike personalgrupper, studenter, elever samt ulike lag og foreninger.