Kontakt oss direkte

Adresse:

Junkerveien 67
8076 Bodø

Telefon:
+47 75 55 16 10

E-post:
post@kloverasen.no

 

Du har anledning til å kontakte oss via e-post dersom du har generelle spørsmål til noe av det du leser om på våre nettsider. Sensitive opplysninger skal ikke sendes på mail. Det er derfor viktig at det ikke inkluderes slike opplysninger, for eksempel opplysninger om helse, fødselsnummer, eller navn på pasienter. E-poster som inneholder denne typen informasjon, kan ikke besvares av Kløveråsen. Om det er behov for å gi oss slike opplysninger må det foregå per telefon eller brev.