Forventet ventetid for utredning

Her finner du oversikt over ventetider for utredning hos psykiater/geriater ved Kløveråsen. Ventetiden for utredning ved Alderpsykiatrisk poliklinikk er 12 uker. Ventetiden for utredning ved innleggelse i Utredningsavdeling er 16 uker.

03.10.201909:41 Renate
, click to open in lightbox