Forventet ventetid for utredning

Her finner du oversikt over ventetider for utredning hos psykiater/geriater ved Kløveråsen. Ventetiden for utredning ved Alderpsykiatrisk poliklinikk er 24 uker. Ventetiden for utredning ved innleggelse i Utredningsavdeling er 16 uker.