Pakkeforløp og forløpskoordinator

Pakkeforløp for utredning i psykisk helsevern

Alle som blir henvist til spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern og som har rett til helsehjelp, blir omfattet av et pakkeforløp.

Å være en del av et pakkeforløp vil si at du som pasient får et utrednings- og behandlingsforløp som er helhetlig og uten unødvendig ventetid.

Pakkeforløp innebærer at du som pasient skal få vite hva som skjer - når det skal skje, og hvem som har ansvaret.

 

Forløpskoordinator.

Når du er i et pakkeforløp, får du en forløpskoordninator. Denne vil være en kontaktperson for deg og eventuelt dine pårørende, og kan svare på spørsmål og gi informasjon om hva som skal skje underveis i forløpet ditt.

Koordinatoren skal sørge for at du unngår unødvendig venting, og at det blir kontinuitet i behandlingen din.

 

Forløpskoordinator ved Kløveråsen er:

 

Bodil S.Olsen ( poliklinikken) tlf 75 55 16 12

 

Solbjørg Hansen( sengeposten) 75 55 16 21