Strategisk plan

Det er utarbeidet en Strategisk plan for 2012-2015 for N.K.S. Kløveråsen as.