Rapporter til salgs

Ta kontakt med oss på telefon 75 55 16 10 om du vil kjøpe en av disse rapportene. - kr 50,- pr. stk-

Personer med demens

Denne rapporten er skrevet av en tidligere psykolog ved Kløveråsen. Den er basert på intervju med pleiepersonalet på klinisk avdeling med fokus på tema som samhandling, relasjoner og hvordan et tilrettelagt avdelingsmiljø fungerer.

Skrevet av: Liv Breckan, psykolog

Herre i eget hus

Denne rapporten er en del av et internt kompetansehevingsprogram ved Kløveråsens kompetansesenter. Prosjektet ble gjennomført i 2005. Vi satte fokus på rettigheter, begrensninger og kontroll med bruk av tvang ovenfor personer med kognitiv svikt, som bor i eget hjem.
Prosjektet belyser følgende spørsmål:
Hvilke kunnskaper har helsepersonell og pårørende om rettigheter for personer med kognitiv svikt som omsorgsmottaker i eget hjem?
Blir det gjort begrensninger i disse rettighetene?
Hvem ivaretar rettighetene til personer med kognitiv svikt som ikke er i stand til å stille egne krav?
Blir tvang benyttet for å gi nødvendig pleie, omsorg og behandling når personene ikke ønsker å motta hjelp?


Skrevet av: Bodil Skaar Olsen, spes.ergoterapeut
Anne-Britt Andreassen, spes.sykepleier
Keila Antonsen, seps.sykepleier

Barn - Besteforeldre - Demente besteforeldre

Denne rapporten er en presentasjon av hovedoppgaven til to sykepleiere som tok videreutdanning i eldreomsorg i 1994.
Denne hovedoppgaven prøver å gi oss et innblikk i en del av et problem som er lite beskrevet, men allikavel er av stor betydning for dem det gjelder; Barn/ungdoms opplevelser med å leve nært demente besteforeldre.


Skrevet av: Aud-Karin Haubakk, spes.sykepleier
Svanhild Rasmussen, avd.sykepleier

Pårørende og helsepersonells problemer, ønsker, slit og drømmer

Kløveråsen kompetansesenter har i flere år arrangert kurs for pårørende til personer med demens. En erfarte at deler av kurset kunne med fordel dekkes av en pårørende som selv hadde opplevd det som ble beskrevet av kursdeltagerne.
Så i 1997 opprettet Kløveråsen en halv prosjektstilling til dette arbeidet og Edna Aas ble engasjert som prosjektleder i et år.
Engasjementet ble forlenget med ett år og ble avsluttet i august 1999.
Denne rapporten er en beskrivelse av prosjektperioden og setter fokus på de pårørendes situasjon og erfaringer.


Skrevet av: Edna Aas