Om Kløveråsen

Vi utfører utredning og diagnostisering ved alderspsykiatrisk poliklinikk og sengepost el. ute i kommunene. Andre oppgaver er bl.annet undervisning, veiledning og utprøving av nye metoder innen "demens-arbeid".