Kløveråsen

Kløveråsenseminaret 2019

Her finner du Invitasjon til årets Kløveråsenseminar

Nå er programmet og påmeldingen klar.

Bruk linkene nedenfor for å laste ned programmet og for å melde deg på.

Program til nedlasting

Påmeldingsskjema

Sted: Radisson Blu

Dato: 27. - 28. mai 2019

Målgruppe: Helsepersonell som arbeider innen demensomsorgen i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og andre som jobber innen fagfeltet.

Godkjenninger: Seminaret søkes godkjent som klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere (Fagforbundet) med 15 timer.
Seminaret søkes godkjent av NSF som meritterende for godkjenning
til klinisk spesialist i sykepleie med 15 timer. Seminaret søkes
godkjent av NETF med 15 timer som spesialistspesifikt kurs
meritterende til ergoterapispesialist i Eldres helse, og som generelt
kurs. Vernepleiere må selv ta kontakt med FO (Fellesorganisasjonen).

Overnatting: Deltagerne må selv ordne med overnatting.

Noen hotellrom er reservert ved Radisson Blu fram til 26.04.19
Booking:
https://www.radissonblu.com/booking
Prisene er som følger:
26.05.19 - 27.05.19        kr. 1045,- rom/frokost

27.05.19 - 28.05.19        kr. 1245,- rom/frokost

Seminaravgift: Seminaravgift inkl. lunsj, kaffe/te kr. 4200,-

Påmeldingsfrist: 27.04.19 kun via nettpåmelding

Bindende påmelding

Seminaravgiften refunderes ikke etter 27.04.19