Kommende kurs og seminarer

Følg med. og meld deg på. Program og invitasjon kommer.

Kløveråsenseminaret, 27. - 28. mai 2019 

Utredning av demens i kommunehelsetjenesten, 19. - 20. november 2019