Legeseminar 2018

11.07.2018: NKS Kløveråsen arrangerer legeseminar den 19. og 20 november 2018.

Nye personvernregler fra...

10.07.2018: 

Kløveråsenseminaret 2018,...

15.05.2018: Kløveråsenseminaret 2018 Kompendier og evalueringsskjema

Demensomsorgens ABC

23.06.2016: Et flott og rimelig tilbud til kompetanseheving i kommunene.