Ledig stilling

16.01.2018: Kløveråsen har 2 ledige 100 % stillinger som spesialsykepleier tilknyttet undervisning og veiledning og Hjelpepleier 100 % ved sengeposten.

Kløveråsenseminaret 2018

11.01.2017: Kløveråsenseminaret 2018 arrangeres den 28. - 29. mai i Bodø.

Fra venstre: Nina Alvær, Anne Britt Andreassen, Cathrine Solø Laastad, Vigdis Eriksen og Bodil Skaar Olsen

Demensskole

10.10.2016: Demensskolen sprer seg.

Demensomsorgens ABC

23.06.2016: Et flott og rimelig tilbud til kompetanseheving i kommunene.